Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia  30 maja 2014 roku o prawach konsumenta kupujący(konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Konsumenta, na adres sklepu 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Myśliborska 19. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować MEBLE4YOU o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane listem polecony na adres: Meble4You ul. Myśliborska 19; 66-400 Gorzów Wlkp. lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@meble-4you.pl)
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Meble, które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie, nie podlegają zwrotowi.
  6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Konsumentem w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może dokonać zwrotu np. przelewem, jeżeli konsument poprzednio tak właśnie dokonał płatności za Produkt. Konsument zobowiązany jest zwrócić  Produkt Sprzedawcy. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  8. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.